ESITELMÄT

Seksuaalisuuden rajoilla: Xpukeutuminen.Väestöliitto/ 7.10.2011

Kasvatettavan osallistaminen ja arviointi. Turun kesäyliopisto/ Seksuaalikasvatuksen opintokokonaisuus/ 11.12.2010

Keskimääräinen tyttö ja poika. EDUCA-messut/ 30.1.2010

Sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus. Helsingin kaupungin opetusvirasto/  9.9.2009

Mihin lapsella on oikeus sukupuolisena? Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, Tasa-arvoseminaari/ 5.3.2009

Pitääkö lapsi kasvattaa sukupuoleen? EFCAP ry/ 23.12. 2012

Sukupuolen kokemus. Puhutaan politiikkaa -panelisti. Teatterimonttu Tampere/ 25.11.2014.

Miten sukupuolesta puhutaan? Hollo-instituutin Sukupuoli ja taidekasvatus-seminaari/ 7.5.2015

Moninainen, Puolinainen, Kokonainen. Näkökulmia itsemäärittelyyn. Transvestiittiyhdistyksen vuosikokous/ 22.9.2018.

Kun ei tarvitsis puuttua…. TEHY:N Väkivalta-seminaari/ 29.10.2018

Comments are closed.